Naam: Stuivenberg
Voorletter: J
Roepnaam: Johan
Geboortedatum: 15 december 1980
Geboorteplaats: Schiedam
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Woonplaats: Huissen
Software Ingenieur Bedrijfstoepassingen
Hogeschool van Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek
Kantoor Automatiseringstechniek
ROC Zadkine, Rotterdam
Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Natuurkunde, Economie
St. Jozefschool voor MAVO, Vlaardingen
 • ASP.NET Security Secrets Revealed
 • Basics of Unit Testing for C# Developers
 • C# Best Practices Collestions and Generics
 • C# Extension Methods
 • C# Tips and Traps
 • C# Tips and Traps 2
 • C#7 First Look
 • Defensive Coding in C#
 • Designing Fluent APIs in C#
 • Encapsulation and SOLID
 • Identifying & Fixing Performance Issues Caused by Parameter Sniffing
 • Introduction to Cryptography in .NET
 • .NET Regular Expressions
 • Play by Play: Visual Studio 2017 and C# 7
 • Play by Play: Website Security Review
 • SQL Server Performance: Introduction to Query Tuning
 • The xUnit.net Testing Framework
 • What Every Developer Must Know About HTTPS
 • What Every Developer Should Know About SQL Server Performance
 • Working with Nulls in C#
 • Writing Testable Code
 • Boost Your T-SQL with the APPLY Operator
 • Building Roslyn-Based Analyzers and Diagnostics
 • C# Fundamentals for Absolute Beginners
 • Demystifying LINQ
 • Developing in HTML5 with JavaScript and CSS3 Jump Start
 • Developing Microsoft SQL Server Databases
 • Getting Started with Visual Studio 2017
 • Getting Started with Web Technologies
 • HTML5 and CSS3 Fundamentals Development for Absolute Beginners
 • Introduction to JSON with C#
 • JavaScript for Experienced Developers
 • JavaScript Fundamentals for Absolute Beginners
 • Leverage the Full Power of .NET 2015 in Your Apps
 • Microsoft Azure Fundamentals
 • Practical Performance Tips to Make Your HTM-JavaScript Fast
 • Programming C#
 • Querying SQL Server 2012
 • Querying with Transact-SQL
 • Rapidly Diagnose and Solve Application Problems
 • Twenty C# Questions Answerd
 • Using XML in SQL Server and Azure SQL Database
 • Visual Studio Enterprise Advanced Features
 • What's New and Improved in Visual Studio 2017
 • What's New in C# 6
2009: MCSD certificering: Microsoft Certified Solution Developer
2009: MCP certificering: Analyzing Requirements and Defining .NET Solution Architectures
2007: MCTS certificering: Microsoft SQL Server 2005 - Implementation and maintenance
2006: MCAD certificering: Microsoft Certified Application Developer
2006: MCP certificering: Developing XML Web Services and Server Components (C#)
2005: MCP certificering: Developing and Implementing Windows-based Applications (C#)
2005: MCP certificering: Developing and Implementing Web Applications (C#)
2004: Bachelor diploma Informatie en Communicatie Technologie (B ICT)
2002: Propedeutisch getuigschrift voltijd opleiding informatica, Hogeschool van Utrecht
2001: Diploma Beroepsonderwijs Middenkaderfunctionaris Kantoor Automatiseringstechniek, niveau 4
1997: Diploma Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
1996: Certificaat van de cursus MS - Windows / WP 6.0
1995: Certificaat van de cursus Machineschrijven
Rijbewijs: Rijbewijs B
Bekend met de volgende software:
 • Internet Information Server t/m 10
 • Office t/m 2016
 • SQL-Server t/m 2016
 • Team Foundation Server t/m 2017
 • Visio t/m 2016
 • Visual Studio t/m 2017
 • Windows t/m 10
 • .NET Framework t/m 4.7
Bekend met de programmeer-, modelleer- en opmaaktalen:
C# VB(.NET) Java C / C++
ASP.NET ASP JSP PHP
HTML JavaScript JQuery CSS
SQL T-SQL PL-SQL LINQ
XML RSS Atom
UML Regular Expressions
Lid van het research & development team, verantwoordelijk voor innovatie, ontwikkeling en onderhoud van de software producten van Kodision. O.a. TriplEforms (online formulieren software voor de bouw van intelligente online formulieren) en Kim (zaak), iMprove (klacht) en iSolve (case) - management systemen.
Een applicatie ontwikkeld die twee data sets van verschillende omgevingen kan vergelijken. De applicatie laat de overlap tussen de data sets zien in een venn-diagram.

Meegewerkt aan het XBRL project om de verschillende applicaties geschikt te maken voor de ondersteuning van de Nederlandse Taxonomie van 2012.
Het (door)ontwikkelen van standaard en maatwerk (web)applicaties op basis van Microsoft (.NET) technologieën zoals Visual Basic, ASP.NET en C#. Waarbij zowel van Oracle als SQL server databases gebruik wordt gemaakt. Opdrachten op basis van (interne) projecten en detachering bij klanten. Tevens demonstreren, implementeren, onderhouden en support leveren op de ontwikkelde producten.
Klanten/opdrachtgevers (o.a.):
 • CBAB;
 • CCV;
 • Empirion;
 • Gemeente Delft;
 • Gemeente Den Haag;
 • Gemeente Haarlem;
 • LogicaCMG
 • Wessanen;
 • Wienerberger;
Projecten:
C#, XML, LINQ, WCF, MS SQL
Het ontwikkelen van een systeem waarmee op afstand meerdere betaalautomaten tegelijkertijd van beveilings- sleutels en certificaten geladen kunnen worden.
C#, encryptie, Gemalto .NET chip card
Het ontwikkelen van een windowsapplicatie die een embedded software versie voor een betaalautomaat simuleert. Deze specifieke software versie is niet t.b.v. betaaltransacties, maar voor het genereren van beveiligingssleutels in een beveiligd apparaat.
C#, encryptie, XML, LINQ
Het ontwikkelen van een laadsysteem waarbij meerdere betaalautomaten tegelijk van nieuwe software en beveiligingssleutels voorzien kunnen worden. Waarbij alle acties onder ‘dual control and split knowledge’ uitgevoerd dienen te worden.
embedded C#, CVS
Het ontwikkelen op basis van uitgebreide specificaties van verschillende modules. Voor de embedded software van het oplaadpunt voor de OV-chipkaart. Waarbij verschillende (niet standaard) dataformaten worden gebruikt. O.a. de modules voor het lezen en schrijven van kaart data. En het aanmaken van transacties op basis van laden / kopen van producten op de machine.
ASP.NET, VB.NET, javascript, SQL-server 2005
Het bouwen van een financieel project management webapplicatie naar aanleiding van een bestaande Excel-applicatie. Aangevuld met nieuwe wensen.
ASP(.NET), VB6, C#, javascript, Oracle9i en 10g
Onderhouden van een bestaande verzuimregistratie webapplicatie. Leveren van support, bouwen van (maatwerk) aanpassingen op basis van (klant)wensen. WIA geschikt maken van de applicatie.
VB6, C#, Oracle, Excel, Progress, XML, Topspeed
Het koppelen van organisatie(structuur)-, naw- en verzuimgegevens tussen een personeels/salarisapplicatie en een verzuimregistratie webapplicatie.
 • Data extraheren uit Topspeed database, importeren in Oracle database;
 • Data extraheren uit Progress database, importeren in Oracle database;
 • Data extraheren uit Oracle database, importeren in Oracle database;
 • Export in excel-bestand, importeren in Oracle database;
 • Export maken uit Oracle database volgens vastgesteld formaat t.b.v. importmodule salarissysteem;
ASP.NET, C#, Oracle, MS Word 2003
Het opnieuw bouwen van een documentengenerator, waar de gebruiker eerst een uit de database gevulde webpagina krijgt met daarop het document, waarin de gebruiker aanpassingen/toevoegingen kan doen. Waarna het document op basis van een word-template wordt gegenereerd.
ASP.NET, C#, Oracle9i en 10g
Bouwen van managementinformatie in de vorm van rapporten en grafieken (m.b.v. ingekocht aspose component) in de verzuimregistratie webapplicatie.
Oracle9i en 10g, SQL-server 2005
PL-SQL queries in de verzuimregistratie webapplicatie tevens in T-SQL versie maken, zodat ook een SQL-server 2005 database als dataopslag gebruikt kan worden voor de verzuimregistratie applicatie.
ASP, ASP.NET, VB6, C#, javascript, Oracle9i en 10g
Migreren van de verzuimregistratie webapplicatie van ASP en VB6 naar ASP.NET en C#.
Tijdens de migratie van ASP en VB6 naar ASP.NET en C# hebben de beheerpagina’s een andere lay-out gekregen, waarop de functionaliteiten overzichtelijker terug komen. Deze nieuwe lay-out en het gebruik van de beschikbare functionaliteiten beschreven in een beheerderhandleiding.
Acces, VBA
Een optie uitgifte applicatie uitbreiden met meer rapporten, filter en selectie mogelijkheden.
Het inventariseren van de oude situatie van de 'downloadsite' van Unit 4 Agresso. En met deze gegevens het bouwen van een nieuw, overzichtelijk en eenvoudig te onderhouden 'downloadsite'. Er werd een object georienteerd ASP.NET systeem ontwikkeld in VB.NET.
Faculteit Natuur en Techniek, Opleiding Hogere Informatica
Student assistent bij practicum lessen ‘Webdesign in PHP’ en ‘Databases’. Daarnaast een cursus PHP aan een groep docenten van de opleiding gegeven.
Onderhouden en uitbreiden van ASP-pagina's van de intranet- en internetsites van Unit 4.
Korps Mariniers, Van Ghentkazerne, Rotterdam
Menugestuurde MS - Access database ontworpen en gerealiseerd.
Oproepkracht o.b.v. nul uren contract.
Voorzitter vereniging van eigenaren van gebouw met 23 appartementen.
Kascommissielid vereniging van eigenaren van gebouw met 23 appartementen.