De naam 'Stuivenberg'

In een rivierkleigebied, zoals bij de IJsselsteinse polders, legden de rivieren (Hollandse IJssel) hun ballast neer in een vlak naast de stroom, waarna het zand tot rust kon komen. Bij overstromingen bezonk verderop in het gebied de klei. Zo vormden de afzettingen van duizenden jaren een patroon van zanderige stroomruggen en lage natte kleikommem. De prehistorische lagen zijn overal afgedekt maar die uit de Romeinse tijd liggen vaak, door beïnvloeding van wind en storm, aan de oppervlakte. Sinds de late middeleeuwen bleven zand en klei op dezelfde plek liggen. Zo kreeg men het ontstaan van een zandrug, die ter plekke bij gebruikers en eigenaars bekend staat als 'Stuivenberg' (berg en stuifzand). Het gebied in de polder Broek, aangeduid als 'Stuivenberg', loopt geheel over zo'n oude zandrug.

Meer informatie over de oorsprong en verbasteringen van de naam Stuivenberg is te vinden op de site van Marijke Stuivenberg.
Hier blijkt bijvoorbeeld dat er verschillende schrijfvarianten voorkomen, zoals bijvoorbeeld: van Stuijvenbergh.

Stuivenberg wegen, pleinen en straten

Er zijn verschillende wegen, pleinen en straten (vooral in België) die de naam 'Stuivenberg' dragen.
Maar ook in Nederland (IJsselstein en Genemuiden) is een Stuivenbergweg en Stuivenbergstraat te vinden.

Zoveel mogelijk plaatsen met de naam 'Stuivenberg' die je op een landkaart kunt aanwijzen heb ik op een kaart gezet.